Latest News

Mula sa Puso ng Isang Caretaker

Mula sa Puso ng Isang Caretaker

BACOOR-“Ate, ito po yung nakolekta naming pera mula sa mga kapit-bahay namin. Kayo na po ang bahala dito ngayon.” (Ate, this is the money we collected from our neigbours. You can take charge of this now.) Hindi pa rin talaga huli ang lahat para makatulong tayo sa mga ...

Joy Ferdiz

November 22nd, 2013

No comments